logo_uvod_1

 

 

 

logo_uvod_2big

 

Vážení a milí,
jak jistě víte, měsíc duben patří v kalendáři hemofilikům. Konkrétně 17. dubna ustanovila Světová hemofilická federace za Světový den hemofilie. Pacientské organizace po celém světě slaví, pořádají celou řadu aktivit, osvětových akcí, zahalují se do červené barvy. Nejinak je tomu i u nás. V předešlých letech jsme byli zvyklí na společná setkání tváří v tvář, tiskové konference, osvětové akce apod. Současný stav nám však situaci ztěžuje. To ale neznamená, že bychom měli hodit tzv. flintu do žita.
Současná doba zakazuje návštěvy fitcenter, bazénů, někteří z nás nemohou pravidelně docházet na individuální fyzioterapii ať už v místě svého bydliště, nebo hemofilickém centru. Český svaz hemofiliků spolu s Hemojuniorem vám nabízí další možnost, jak protáhnout své tělo a zkusit i něco netradičního. Ve spolupráci s naší osvědčenou fyzioterapeutkou Mgr. Marií Katzerovou a za podpory společnosti Novo Nordisk jsme pro vás připravili sérii konkrétních cvičebních lekcí, se kterými jste se možná ještě nesetkali. Cvičení samozřejmě nelze ušít na míru pro každého hemofilika nebo osobu s von Willebrandovou chorobou. V každé lekci ale naleznete cviky, které zvládne úplně každý a třeba vám otevřou nové možnosti pohybu či aktivity. 

Zacvičte si doma, s celou rodinou, s námi, ve spojitosti s celým hemofilickým světem. Bude nám potěšením být s vámi v těchto nadcházejících dnech. Nechť jsou pro vás lekce inspirativní i zábavné.

Za Hemojunior a Český svaz hemofiliků se na vás těší
Kateřina Altmanová a Martin Bohůn

 

Úvodní slovo od Mgr. Marie Katzerové:
 

Zeptejte se fyzioterapeuta, co Vás právě zajímá. Odpovídá Mgr. Marie Katzerová. Budeme také rádi, když nám zde každé cvičení ohodnotíte, hodnocení se objeví po skončení cvičební lekce.